top of page

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Có hai loại dịch vụ chính của chúng tôi.

​Em xin giới thiệu nội dung.

​Hỗ trợ vận hành cơ sở

Từ việc kiểm tra các vấn đề hiện tại và thông tin công việc của công ty bạn
Dịch vụ tuyển sinh như hỗ trợ tuyển dụng như xác định nguồn nhân lực

Chúng tôi sẽ giúp bạn cải thiện không chỉ các vấn đề của mình mà còn nhiều vấn đề khác như giảm chi phí liên quan đến quản lý cơ sở và tỷ lệ lấp đầy thấp. ​Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ mà các công ty khác không thể cung cấp vì chúng tôi đã tham gia vào ngành chăm sóc điều dưỡng trong một thời gian dài.

Giải thích hợp đồng
bệnh nhân và người chăm sóc
chương trình giáo dục

Với chương trình giáo dục độc đáo của chúng tôi, chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục tối ưu cho công ty của bạn. Các chuyên gia trong từng lĩnh vực sẽ hỗ trợ đầy đủ cho công ty của bạn. Chúng tôi chuyên cải thiện các lĩnh vực mà cơ sở vật chất không thể đáp ứng được, chẳng hạn như chuẩn bị cho các kỳ thi quốc gia, lấy bằng cấp, cải tiến công nghệ và thiết lập dịch vụ chăm sóc nhóm.

bottom of page